Zidind oameni, nu programe

Ascultă predicile noastre

Existăm ca să-I aducem glorie lui Dumnezeu, făcând ucenici care fac ucenici în Oradea și până la marginile pământului, vestindu-le Evanghelia și învățându-i tot ce ne-a poruncit Hristos!

Viziunea Bisericii Koinonia 29

Ce esteEvanghelia?

Gospel

Evanghelia este vestea bună despre ceea ce Isus Hristos a realizat în locul nostru înaintea unui Dumnezeu infinit de perfect și sfânt. Toți eram păcătoși în starea noastră naturală, iar noi prin decizii conștiente am acționat în răzvrătire față de Dumnezeu.

Dar înainte ca noi să putem sau să dorim să acționăm, Isus Hristos, a doua persoană a Trinității, a venit în lume pentru a lua asupra lui pedeapsa pentru păcatele noastre. Isus a îndeplinit acest scop într-un mod perfect: mânia lui Dumnezeu a fost revărsată asupra Lui când El a murit pe cruce. Isus a cumpărat complet mântuirea noastră pentru noi de dinainte să existăm.

În timp ce Tatăl a plănuit acest lucru în veșnicia trecută, iar Isus a realizat această mântuire cu peste 2.000 de ani în urmă, Duhul Sfânt, a treia persoană a Trinității, pune în aplicare lucrarea încheiată a lui Hristos în viețile noastre. Duhul Sfânt ne trezește inimile la un moment prestabilit. Duhul Sfânt trezește inimile noastre și ne conștientizează de realitățile acestui Dumnezeu sfânt și vestea bună a lucrării Sale.

Am fost născuți din nou și înviați, făcându-ne să credem în mesajul Său și să ajungem să ne pocăim de păcatele noastre și să ne încredem numai în Dumnezeu. Deoarece suntem mântuiți prin credință și nu prin propriile noastre fapte, Dumnezeu nu ne va părăsi sau abandona niciodată. Noul nostru statut înaintea lui Dumnezeu nu a fost înfăptuit de acțiunile noastre, ci de mila Lui.

Fiind născuți din nou și înviați la viață în Hristos, credincioșii trăiesc într-un mod care este destul de diferit de restul lumii. Chiar dacă greșim și cădem în păcat, dragostea lui Dumnezeu pentru noi rămâne. Suntem copiii Lui deoarece ne-a răscumpărat cu propriul Său sânge.

Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu care arată dragoste și milă față de toți cei care se pocăiesc și cred în Isus Hristos. Evanghelia conține puncte esențiale de credință: Dumnezeu l-a creat pe om drept, omul se răzvrătește cu voință împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu îl caută pe om pentru mântuire. Această răscumpărare a fost realizată prin viața, moartea și învierea lui Isus Hristos. Hristos a murit pe cruce în locul nostru și toți cei care cred în El vor avea bucurie veșnică cu Dumnezeu și poporul Său.

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire

Credem că Duhul Sfânt schimbă inimile și mințile prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Suntem dedicați să predicăm din Biblie tuturor, pentru ca fiecare să-i învețe și să-i ucenice pe alții din jurul lor Evanghelia deplină.

la ce să te aștepți?

Întâlnirile noastre

Credem că biserica este asemănătoare cu un spital și nu ca un muzeu. Nu ne așteptăm să vină oameni perfecți. Deci, dacă ești un păcătos, bine ai venit!

Vrem să-i invităm pe cei care sunt bolnavi spiritual și înțeleg nevoia lor de schimbare, să vină alături de noi și să descopere iertarea deplină și o viață nouă în Hristos!

Unde și când ne întălnim

str. Cuza Vodă, nr. 85, Oradea - România

Duminica: 10am - 12:30pm

Urmărește-ne ONLINE