LEGĂMÂNTUL BISERICII BAPTISTE REFORMATE KOINONIA 29

Fiind aduşi, aşa cum credem, prin harul divin la pocăință şi la credința în Domnul Isus Hristos (2 Timotei 2:25), și la a ne dedica pe noi înşine Lui (Romani 6:13), şi fiind botezaţi în baza mărturiei noastre de credinţă, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt (Matei 28:19), acum, încrezându-ne în ajutorul Lui plin de har, ne înnoim legământul nostru reciproc în mod solemn şi cu bucurie.

Vom lucra şi ne vom ruga pentru unitatea Duhului prin legătura păcii (Efeseni 4:3). Vom trăi împreună în dragoste frățească (Romani 12:10), aşa cum se cuvine membrilor Bisericii creștine (Efeseni 5:3), vom practica o grijă iubitoare și o veghere unii asupra altora (Evrei 10:23) şi ne vom mustra cu credincioşie după cum o cere nevoia (Luca 17:3).

Nu vom părăsi adunarea noastră împreună (Evrei 10:23), nici nu vom neglija să ne rugăm pentru noi și pentru ceilalți membrii (Iacov 5:16).

Ne vom strădui să îi creştem în mustrarea şi învăţătura Domnului pe aceia din familiile noastre care, pentru orice vreme, se află în grija noastră (Efeseni 6:4) şi, printr-un exemplu curat şi de iubire (2 Petru 3:1-2), vom căuta mântuirea familiei noastre şi a apropiaților noștri (1 Timotei 5:8).

Ne vom bucura de bucuriile fiecăruia (Romani 12:15) şi ne vom strădui cu blândeţe şi compasiune să ne purtăm poverile şi întristările unii altora (Galateni 6:2).

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta să trăim cu grijă în această lume, împotrivindu-ne nesfinţirii şi poftelor lumești (1 Petru. 1:14-16) şi amintindu-ne că, după cum am fost îngropaţi în mod voluntar prin botez şi înviaţi din nou din mormântul simbolic, tot aşa avem asupra noastră un privilegiu și o obligaţie specială să trăim acum o viaţă nouă şi sfântă (Romani 6:1-14).

Vom lucra împreună și cu credincioşie pentru înaintarea lucrării Evangheliei în această biserică (1 Corintieni 15:58), prin aceea că vom susţine închinarea, sacramentele, disciplina şi doctrinele ei (1 Timotei 6:3-5). Vom testa învățătura dată de către prezbiteri pe baza Scripturii și a Mărturisirii de Credință a bisericii noastre (Galateni 1.6-9).

Vom contribui cu bucurie şi în mod regulat la susţinerea materială a slujirii, la acoperirea cheltuielilor bisericii (2 Corintieni 9:6-7), la ajutorarea celor săraci, orfani și văduve (Galateni 2:10; Iacov 1:27) şi la răspândirea Evangheliei la toate popoarele (Romani 15:25-27).

Când ne mutăm din acest loc, ne vom alătura, cât de curând este posibil, unei alte biserici, unde vom duce cu noi spiritul acestui Legământ şi principiile Cuvântului lui Dumnezeu (Evrei 10:25). Fie ca harul Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toţi.

Amin